verhuurvoorwaarden

BOEKINGEN

  • Een boeking – ook telefonisch – is financieel bindend. Opzeggen binnen een maand is niet mogelijk. Wijzigingen kunnen alleen in overleg en binnen een nader af te spreken periode doorgevoerd worden. Bij wijzigingen zullen administratiekosten tussen €5 en €25 (excl. BTW) in rekening worden gebracht. Bij korte termijnverhuur wordt alleen een factuur gemaakt met daarop vermeld welke studio wanneer gehuurd wordt.
  • Mensen, die regelmatig ruimte huren, maar niet op een vaste tijd, kunnen een keuzekaart kopen.
  • Bij langere perioden wordt altijd een contract gemaakt. Bij opzegging van dit contract zijn € 50,00 (excl. BTW) administratiekosten verschuldigd.
  • De huur dient per maand of periode vooruit te worden betaald.

OPTIES

Weet iemand niet zeker of hij een studio wil huren, dan kan hij kosteloos een optie nemen onder de volgende voorwaarden:

  • Binnen een termijn van tien dagen is een optie niet mogelijk.
  • Een optie dient z.s.m. bevestigd te worden.
  • Dient zich een andere huurder aan, dan moet de optie binnen 24 uur bevestigd worden.
  • Zo niet, dan vervalt de optie automatisch voor de betreffende data.

SLEUTELS

Alle gebruikers ontvangen sleutels van het gebouw. Hiervoor betalen zij een borg van € 50,00. Bij het inleveren van de sleutels wordt de borg terugbetaald. Men wordt geacht de sleutels binnen één week na het beëindigen van het contract terug te brengen.

Bij het in ontvangst nemen van de sleutels dient men een sleutelverklaring te tekenen, waarin geregeld wordt hoe te handelen bij verlies of diefstal van de sleutels en tot welk bedrag men aansprakelijk gesteld kan worden in het geval slot en sleutels vervangen moeten worden.