Huishoudelijk reglement

Stichting Cliffordstudio streeft ernaar een prettige en schone werkomgeving te creëren voor alle huurders. Daarom vragen wij iedereen om de volgende regels na te leven:

Contact

 • Het kantoor is te bereiken op telefoonnummer 020-6828509 of via e-mail info@cliffordstudio.nl.
 • Zakelijk leider – Nienke Berghuis
 • Huismeester – Gertjan Bolkensteijn

Opruimen en schoonmaak

 • Het is belangrijk dat iedere huurder de studio schoon en opgeruimd aantreft.
 • Daarom dient iedere huurder bij het verlaten van de studio:

  • de vloer te vegen met de daartoe aanwezige Swiffer en het vliesdoekje na gebruik te vervangen;
  • de tafel af te nemen met een vaatdoekje;
  • bij hevige vervuiling te dweilen (dweil is te vinden in de kleedkamer op de begane grond);
  • gebruikte stoelen en tafels terug te zetten op de oorspronkelijke plek.
 • Indien men de ruimte niet naar behoren aantreft, neem dan contact op met het kantoor. Meld het ons ook als er iets kapot is in de studio.
 • Indien wij de studio na gebruik niet aantreffen zoals in het Huishoudelijk Reglement beschreven brengen wij schoonmaakkosten in rekening van € 35,00 exclusief BTW.

Telefoon

 • Gebruik van mobiele telefoons: bij voorkeur in de hal beneden. Praat zachtjes; telefoongesprekken op volle sterkte geven geluidsoverlast in de Grote Studio (zie ook geluidsoverlast).

Brand of andere calamiteiten

 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van hoe te handelen bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand.
 • Nadat een gevaarlijke situatie is ontdekt, moeten gebruikers zo snel mogelijk het kantoor inlichten (ma-vr 09:00 – 14:00 uur) en/of het alarmnummer 112 bellen.
 • Iedereen dient het gebouw zo snel mogelijk te verlaten.
 • Vluchtroutetekeningen en ontruimingsmelders bevinden zich bij de voordeur en op beide verdiepingen bij de trap.
 • Schuimblussers in de Grote Studio beneden, bovenaan de trap rechts en halverwege de gang boven.
 • Blusdeken in de Grote Studio.
 • Brandslangen hangen op beide verdiepingen door de klapdeuren links.
 • Bij calamiteiten eerst de ontruimingsmelder indrukken en zorgen dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat.

Voordeur

 • De voordeur dient te allen tijde gesloten te blijven, tenzij er in- of uitgeladen wordt en er toezicht bij de deur is. Geen onbekende mensen binnenlaten! Iedereen zélf aan laten bellen.
 • De studio opent dagelijks om 9:00 uur. Als u het rolluik na 9:00 uur gesloten aantreft, wacht dan in de hal of buiten. Dit betekent dat de alarminstallatie aanstaat. Neem in dit geval contact op met noodnummer +31 6 45012593. Een van onze medewerkers helpt u verder.
 • Het noodnummer alleen gebruiken als u voor een dichte deur staat en wel gehuurd hebt.
 • De voordeur moet na 17:00 uur en gedurende het hele weekend op slot gedraaid worden, ook aan de binnenkant.

Fietsen

 • Fietsen moeten buiten worden gestald. Binnen gestalde fietsen worden zonder pardon buitengezet.

EHBO

 • EHBO-dozen zijn aanwezig in het kantoor van Cliffordstudio, in de keuken op de begane grond en in de Grote Studio. Als er iets ontbreekt, laat het ons weten.

Roken

 • Het is in het gebouw wettelijk verboden te roken! Roken is toegestaan (onder het afdak) in de tuin (peuken s.v.p. in de asbak). NIET VOOR DE VOORDEUR OM OVERLAST VOOR DE BUREN EN INSLUIPGEVAAR TE BEPERKEN!

Studiogebruik

 • De Kleedkamer is bestemd voor alle studiogebruikers. Het slot op de kleedkamerdeur mag alleen gebruikt worden bij voorstellingen.
 • De Grote Studio mag worden betreden met straat schoenen, maar het is wel noodzakelijk dat er achteraf geswifferd wordt. En als het heel vies is gedweild.
 • De tribune in de grote studio mag niet worden uitgezet!
 • Zodra het donker is gordijnen sluiten om lichtoverlast voor de overburen te vermijden.
 • Bij het verlaten van de studio de verwarming op het sterretje draaien, tenzij er een label aanhangt: radiator aanlaten.
 • De ramen sluiten, de geluidsinstallatie en de lichten in de studio uit.
 • Geen spullen achterlaten in de studio of kleedkamer.
 • ‘s Avonds en in het weekend: de laatste alle lichten in het gebouw uitdoen.

Geluidsoverlast

 • Live- en versterkte muziek zijn uitsluitend na overleg met en met toestemming van het beheer in bepaalde gevallen toegestaan i.v.m. de gehorigheid in het gebouw.
 • Bij onderlinge overlast eerst zelf contact opnemen met betrokkene. Heeft dit geen effect, neem dan contact op met het Cliffordstudiokantoor. Ook vooral zelf op de volumeknop letten!
 • Houd er rekening mee dat ook het gebruik van mobiele telefoons geluidsoverlast kan geven.
 • Bij het werken op zondag en na 22:00 uur dient men extra rekening te houden met omwonenden.
 • Houdt bij vertrek rekening met gebruikers en omwonenden en laat de voordeur niet dichtslaan, maar houdt hem even tegen.

Schade

 • Schade aangebracht door de huurder, aan het gebouw of inventaris, is voor rekening van de huurder. Schade dient per ommegaande gemeld te worden aan de verhuurder.

Openbare ruimtes (gangen, keuken en tuin)

 • Openbare ruimtes mogen niet gebruikt worden als repetitieruimte, opslagruimte, decorwerkplaats of voor werkbesprekingen, tenzij na overleg met en toestemming van het beheer.
 • Iedereen mag van de keuken op de begane grond gebruik maken.
  Na gebruik:

  • Gebruikte spullen afwassen, afdrogen en opruimen. Bij breuk e.d. contact opnemen met het Cliffordstudiokantoor.
  • Koffie, thee etc. kunnen voor eigen risico in de daarvoor bestemde doos in het keukenkastje worden achtergelaten. De doos kan bij het Cliffordstudiokantoor worden afgehaald. Alles buiten de doos is voor algemeen gebruik! Worden er spullen in de koelkast gezet, dan moeten die gemerkt worden met naam en datum.
  • Het is niet toegestaan een frituurpan te gebruiken in de keuken of elders in het pand.

Pauzeplekken

 • De volgende plekken zijn te gebruiken om koffie etc. te drinken:

  • Grote studio: voor in de hal.
  • Kleine studio en Productiestudio: de nis aan het eind van de gang. Als het Cliffordstudiokantoor in gebruik is, even overleggen over tijden.
  • Huiskamer: rond de keuken.
 • Gesprekken van gebruikers van andere studio’s in de keuken storen de gebruikers van de Huiskamer. Kijk dus altijd even of er iemand aan het werk is.

Wij wensen iedereen een creatief gebruik van de Cliffordstudio toe en danken jullie voor jullie medewerking.

Het team van de Cliffordstudio