Huishoudelijk reglement

Stichting Cliffordstudio streeft ernaar prettige en schone studio’s ter beschikking te stellen, waar het goed werken is. Omdat er veel verschillende mensen van het gebouw gebruik maken en Cliffordstudio slechts beschikt over een kleine staf, vragen wij iedereen deze doelstelling mede mogelijk te maken door inachtneming van de volgende regels:

Huisregels

Op diverse plekken in het gebouw hangt een uittreksel van de Huisregels met betrekking tot het gebruik van deze ruimten. Iedere gebruiker dient hier kennis van te nemen en ernaar te handelen.

Beheer

Het beheer wordt geregeld vanuit het Cliffordstudiokantoor, – telefoon 020-6828509 – en gecoördineerd door Nienke Berghuis. Marc Note draagt als huismeester zorg voor het gebouw. Samen houden zij toezicht op de handhaving van dit reglement.

Vragen en klachten

Bij voorkeur via de mail info@cliffordstudio of doorgeven op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur, danwel op het antwoordapparaat inspreken.

Telefoon/faciliteiten

 • Gebruik van mobiele telefoons: bij voorkeur in de hal beneden. Praat zachtjes; telefoongesprekken op volle sterkte geven geluidsoverlast in de Grote Studio (zie ook geluidsoverlast).
 • Computergebruik (beperkt), telefoneren, kopiëren en printen is mogelijk tegen betaling.

Brand of andere gevaarlijke situaties

 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van hoe te handelen bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand.
 • Nadat een gevaarlijke situatie is ontdekt, moeten gebruikers zo snel mogelijk het kantoor inlichten (ma-vr 10.00-15.00 uur) en/of het alarmnummer 112 bellen.
 • Iedereen dient het gebouw zo snel mogelijk te verlaten.
 • Vluchtroutetekeningen en ontruimingsmelders bevinden zich bij de voordeur en op beide verdiepingen bij de trap.
 • Schuimblussers zijn in de Grote Studio beneden, bovenaan de trap rechts en halverwege de gang boven.
 • Blusdeken is in de Grote Studio.
 • Brandslangen hangen op beide verdiepingen door de klapdeuren links.
 • Bij calamiteiten eerst de ontruimingsmelder indrukken en zorgen dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat.

Voordeur

 • Vanaf januari 2023  gaat Cliffordstudio over op een nieuw beveiligingssysteem. Het rolluik sluit automatisch om 23:00 uur. Huurders dienen voor 23:00 de Cliffordstudio te verlaten. Bijkomende kosten voor het niet op tijd verlaten van  het pand worden doorberekend aan de huurder.
 • De voordeur dient te allen tijde gesloten te blijven, tenzij er in- of uitgeladen wordt en er toezicht bij de deur is. Geen onbekende mensen binnenlaten! Iedereen zélf aan laten bellen.
 • Als het “rolluik” nog naar beneden is, wacht dan in de hal of buiten; dit betekent dat de alarminstallatie aanstaat. Een van onze medewerkers zal komen om het rolluik op tijd te openen. In het weekend niet vóór de gereserveerde aanvangstijd! Op werkdagen niet vóór 9.00 uur. Mocht er onverhoopt niemand komen: zie het punt Calamiteiten.
 • De voordeur moet na 17.00 uur en gedurende het hele weekend op slot gedraaid worden, ook aan de binnenkant.

Calamiteiten

 • Noodnummer +31645012593 alleen gebruiken als je voor een dichte deur staat en wel gehuurd hebt.
 • Mocht het noodnummer niet beantwoord worden kun je bij calamiteiten een van onze medewerker opzoeken in de naaste omgeving.
  – Cliffordstraat 41-3 of
  – Linksaf: Jacob Catskade 32-1

Fietsen

Fietsen moeten buiten gestald worden. Binnen gestalde fietsen worden zonder pardon buiten gezet.

EHBO

EHBO-dozen zijn aanwezig in het kantoor van Cliffordstudio, in de keuken op de begane grond en in de Grote Studio. Als er iets ontbreekt, laat het ons weten.

Roken

Het is in het gebouw wettelijk verboden te roken. Roken is toegestaan (onder het afdak) in de tuin (peuken s.v.p. in de  asbak). NIET VOOR DE VOORDEUR OM OVERLAST VOOR DE BUREN EN INSLUIPGEVAAR TE BEPERKEN!

Studiogebruik

 • De kleedkamer is bestemd voor alle studiogebruikers. Het slot op de kleedkamerdeur mag alleen gebruikt worden bij voorstellingen.
 • De Grote Studio mag worden betreed met schoenen, maar het is wel noodzakelijk dat er achgteraf geswifferd wordt. En als het heel vies is, gedweild.
 • De tribune in de grote studio mag niet worden uitgezet!
 • Sluit, zodra het donker is, de gordijnen zodat de overburen geen last hebben van het licht.
 • Bij het verlaten van de studio de verwarming op het sterretje draaien, tenzij er een label aanhangt: dan de radiator aanlaten.
 • De ramen sluiten, de geluidsinstallatie en de lichten in de studio uit.
 • Geen spullen achterlaten in de studio of kleedkamer.
 • ‘s Avonds en in het weekend: de laatste persoon doet alle lichten in het gebouw uit.

Geluidsoverlast

 • Live- en versterkte muziek zijn uitsluitend na overleg met en met toestemming van het beheer in bepaalde gevallen toegestaan i.v.m. de gehorigheid in het gebouw.
 • Bij onderlinge overlast eerst zelf contact opnemen met betrokkene. Heeft dit geen effect, neem dan contact op met het Cliffordstudiokantoor. Ook vooral zelf op de volumeknop letten!
 • Houd er rekening mee dat ook het gebruik van mobiele telefoons geluidsoverlast kan geven.
 • Bij het werken op zondag en na 22.00 uur extra rekening houden met omwonenden.
 • Houd bij vertrek rekening met gebruikers en omwonenden en laat de voordeur niet dichtslaan, maar houd hem even tegen.

Schoonmaken

Wij gaan ervan uit dat elke gebruiker de gehuurde ruimte schoon aantreft. Daarom wordt iedereen voor het verlaten van de ruimte verzocht:

 • te vegen en een doekje over de tafel te halen; daartoe zijn aanwezig: een veger met fleece doekjes, alléén vegen met een schoon doekje helpt! (doekje na gebruik even verschonen voor de volgende huurder), stoffer en blik, vaatdoekje en prullenbak;
 • als je wil dweilen, dan is er een emmer, dweilstok en dweil in de kleedkamer op de begane grond aanwezig;
 • eventueel schoonmaakmiddel vind je in het gootsteenkastje in de keuken en in de kleedkamer, beiden op de begane grond.

Tref je de ruimte niet naar behoren aan: zie procedure onder Vragen en klachten.

 • Als er iets kapot is of aan de (schoonmaak)inventaris ontbreekt, dit graag aan ons melden op het bordje bij het Cliffordstudiokantoor.
 • Heb je stoelen e.d. uit de gang gebruikt, dan deze na gebruik weer terugzetten op de plaats waar ze stonden. Ronde tafels zijn alleen voor foyergebruik en mogen niet worden verplaatst.
 • Mochten wij de studio’s niet aantreffen zoals in het Huishoudelijk Reglement afgesproken, zijn wij genoodzaakt om € 35,00 (exclusief BTW) extra in kosten te brengen voor de schoonmaak.

Schade

Schade aangebracht door de huurder, aan het gebouw of inventaris, is voor rekening van de huurder. Schade dient per ommegaande gemeld te worden aan de verhuurder.

Openbare ruimtes

(gangen, keuken en tuin):

 • Openbare ruimtes mogen niet gebruikt worden als repetitieruimte, opslagruimte, decorwerkplaats of voor werkbesprekingen, tenzij na overleg met en toestemming van het beheer.
 • Je kunt van de keuken op de begane grond gebruik maken.
  • Na gebruik spullen afwassen, afdrogen en opruimen.
  • Bij breuk e.d. contact opnemen met het kantoor van Cliffordstudio.
  • Koffie, thee etc. kunnen voor eigen risico in de daarvoor bestemde doos in het keukenkastje worden achtergelaten. De doos kan bij het Cliffordstudiokantoor worden afgehaald. Alles buiten de doos is voor algemeen gebruik!
  • Worden er spullen in de koelkast gezet, dan moeten die gemerkt worden met naam en datum.
  • Het is niet toegestaan een frituurpan te gebruiken in de keuken of elders in het pand.

Pauzeplekken

De volgende plekken zijn te gebruiken om koffie etc. te drinken:

 • Grote studio: voor in de hal.
 • Kleine studio en Productiestudio: de nis aan het eind van de gang. Als het Cliffordstudiokantoor in gebruik is, even overleggen over tijden.
 • Huiskamer: rond de keuken.

Gesprekken van gebruikers van andere studio’s in de keuken storen de gebruikers van de Huiskamer. Kijk dus altijd even op het weekschema, of er iemand aan het werk is.

Wij wensen iedereen een creatief gebruik van de Cliffordstudio toe en danken jullie voor jullie medewerking.