Corona protocol Cliffordstudio

Update 11 augustus 2021

Algemeen

Met een maximum van 60 bezoekers in het pand, kunnen we iedereen in een veilige én productieve omgeving verwelkomen.

Om dit mogelijk te maken, moeten we ons gezamenlijk aan een aantal afspraken houden. Dit protocol beschrijft de maatregelen die we nemen om op een veilig mogelijke manier gebruik te maken van de Cliffordstudio.

De basis voor dit protocol zijn de verplichtingen vanuit de regering en het RIVM om de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19 virus) beheersbaar te houden. Mochten er nieuwe wijzigingen komen in het beleid, zullen wij onderstaande richtlijnen aanpassen naar de dan geldende situatie.

Regels voor culturele locaties binnen, zoals de Cliffordstudio

 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief docent. Er geldt geen maximum voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Voor het gebruik van alle huurdersgroepen gelden de volgende regels

Per studio is er een gelimiteerd aantal gebruikers toegestaan:

 • Grote Studio 20 personen zittend op stoelen, max. 12 actief bewegend. In het geval van een presentatie gelden andere aantallen.
 • Huiskamer 10 personen zittend op stoelen, max. 6 actief bewegend.
 • Kleine Studio 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.
 • Productiestudio 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.

In totaal mogen er maximaal 60 gebruikers in het pand zijn.

Afspraken

 • Verhuur alleen mogelijk op afspraak. Dit is het makkelijkst mogelijk per e-mail via info@cliffordstudio.nl.
 • Er mag niet meer dan het maximale toegestane aantal aanwezig zijn binnen de studio.
 • Er dient van tevoren aangegeven te worden hoeveel gebruikers er komen, zodat we zicht hebben op het maximale aantal gebruikers per studio.
 • Een gezondheidscheck bij binnenkomst is verplicht.
 • Ouders die hun kinderen weg brengen mogen niet mee naar binnen, en mogen niet tijdens de les in de hal of in de binnentuin wachten.
 • Mocht er een opvolgende les zijn in de Grote Studio, dan kleed de eerste groep zich om in de studio zelf en de tweede groep in de kleedkamer. De eerste groep verlaat de Grote Studio via de gangdeur en de tweede groep kan naar binnen via de kleedkamerdeur.
 • Luister naar de instructies van het personeel.
 • Mochten er gebruikers zijn die symptomen vertonen van het COVID-19 virus of gezinsleden hebben die symptomen vertonen, kunnen zij helaas geen gebruik maken van de studio. Dit dient van te voren goed gecommuniceerd te worden door degene die de studio huurt. (Zie ook ziekteverschijnselen.)
 • Bij gebruik van de algemene ruimtes dient men minimaal 1,5 meter afstand te bewaren en de eventuele andere gebruiker de ruimte te geven die diegene nodig heeft.

Hygiëne

 • Gebruikers kunnen bij binnenkomst, vertrek en tussendoor gebruik maken van de aanwezige desinfecterende gel en reinigingsmiddelen voor deurklinken e.d.
 • Gebruikers hebben voldoende gelegenheid om frequent handen te wassen en papieren handdoeken te gebruiken.
 • Verzoek aan huurders om deurklinken, stoelen en tafels na gebruik schoon te maken (schoonmaakmiddelen zijn daarvoor beschikbaar).
 • De toiletten en algemene ruimtes zullen regelmatig schoongemaakt worden.

Bij ziekteverschijnselen

 • Als deelnemers zelf of hun huisgenoten griepverschijnselen hebben (keelpijn, niezen, hoesten, neusverkoudheid, moeilijk ademen en/of koorts) moeten ze thuis blijven. Wij communiceren dit naar deelnemers wanneer ze willen reserveren voor een studio. (De symptomen en duur van de quarantaine die het RIVM aanhoudt zijn daarbij leidend).
 • Pas na 48 uur klachtenvrij te zijn, mogen gebruikers weer bij ons komen. Als wij een heel sterk vermoeden hebben dat iemand besmet is met het COVID-19 virus, zullen wij contact opnemen met de GGD.

De studio’s zijn ook te huur als kantoor voor thuiswerkers die een rustige omgeving nodig hebben of voor vergaderingen (maximum van 4 personen). Wel dient men zich dan ook aan bovenstaande afspraken te houden.

Samenvatting algemene regels ter voorkoming van COVID-19

 • Alleen toegang tot de Cliffordstudio op afspraak.
 • Schud geen handen.
 • Houd minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Nies of hoest in je elleboog.
 • Zit niet met je handen aan je gezicht.
 • Was regelmatig je handen (gebruik zeep en papieren doekjes).
 • Blijf thuis als jij of je huisgenoot griepverschijnselen heeft (en neem de quarantaineperiode in acht).
 • Wij maken dagelijks gezamenlijk alles schoon, hierin dragen wij allen een steentje bij.

Wij wensen jullie een prettig en gezond gebruik van onze studio’s!

 

Team Cliffordstudio