Corona beleid

update 8 november 2021

nederlandse vlag  engelse vlag

Samenvatting algemene regels ter voorkoming van COVID-19:

 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening. Huurders voeren zelf deze controle uit bij hun deelnemers.
 • Alleen toegang tot de Cliffordstudio op afspraak.
 • Schud geen handen.
 • Houd in de algemene ruimtes minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Was regelmatig je handen (gebruik zeep en papieren doekjes).
 • Blijf thuis als jij of je huisgenoot griepverschijnselen heeft (en neem de quarantaineperiode in acht).
 • Wij maken dagelijks gezamenlijk alles schoon, hierin dragen wij allen een steentje bij.

De Cliffordstudio wil iedereen in een veilige én productieve omgeving verwelkomen. Om dit mogelijk te maken, moeten we ons gezamenlijk aan een aantal afspraken houden. Dit protocol beschrijft de maatregelen die we nemen om op een veilig mogelijke manier gebruik te maken van de Cliffordstudio.

De basis voor dit protocol zijn de verplichtingen vanuit de regering en het RIVM om de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19 virus) beheersbaar te houden. Mochten er nieuwe wijzigingen komen in het beleid, zullen wij onderstaande richtlijnen aanpassen naar de dan geldende situatie.

Regels voor lessen en repetities in de kunst- en cultuursector

 • Kunst en cultuurbeoefening is toegestaan.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties of activiteiten van georganiseerde om kunst- en cultuurbeoefening.
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Wanneer geen coronatoegangsbewijs?

Mensen die aan het werk zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. Theater- en dansdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.

De docent/regisseur/begeleider van de groep is zelf verantwoordelijk voor het checken van het coronatoegangsbewijs van de deelnemers. Om dit te doen, kun je met een smartphone in de appstore de CoronaCheck Scanner downloaden. De app geeft vervolgens zelf duidelijk aan hoe een coronacheck uitgevoerd kan worden.

Vanwege het coronatoegangsbewijs geldt er nog geen maximum aantal deelnemers per ruimte, maar wij adviseren de volgende aantallen aan te houden als richtlijn:

 • Grote Studio max. 20 personen zittend op stoelen, max. 12 actief bewegend. In het geval van een presentatie gelden andere aantallen.
 • Huiskamer max. 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.
 • Kleine Studio max. 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.
 • Productiestudio max. 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.

Voorstellingen / evenementen etc.

Elke interactie met het publiek vormt een verhoogd risico op besmetting met COVID-19 en we kunnen niet garanderen dat je niet aan het virus wordt blootgesteld tijdens een voorstelling, bijeenkomst, evenement etc. . We raden je aan het veiligheidsbeleid, de lokale wetgeving en beperkingen te houden. Check voordat je komt de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over coronatoegangsbewijzen en -eisen.

Overige afspraken

 • Ouders die hun kinderen weg brengen mogen niet mee naar binnen, en mogen niet tijdens de les in de hal of in de binnentuin wachten.
 • Mocht er een opvolgende les zijn in de Grote Studio, dan kleedt de eerste groep zich om in de studio zelf en de tweede groep in de kleedkamer. De eerste groep verlaat de Grote Studio via de gangdeur en de tweede groep kan naar binnen via de kleedkamerdeur.
 • Mochten er gebruikers zijn die symptomen vertonen van het COVID-19 virus of gezinsleden hebben die symptomen vertonen, kunnen zij helaas geen gebruik maken van de studio. Dit dient van te voren goed gecommuniceerd te worden door degene die de studio huurt. (Zie ook ziekteverschijnselen.)
 • Bij gebruik van de algemene ruimtes dient men minimaal 1,5 meter afstand te bewaren en de eventuele andere gebruiker de ruimte te geven die diegene nodig heeft.

Hygiëne

 • Gebruikers kunnen bij binnenkomst, vertrek en tussendoor gebruik maken van de aanwezige desinfecterende gel en reinigingsmiddelen voor deurklinken e.d.
 • Gebruikers hebben voldoende gelegenheid om frequent handen te wassen en papieren handdoeken te gebruiken.
 • Verzoek aan huurders om deurklinken, stoelen en tafels na gebruik schoon te maken (schoonmaakmiddelen zijn daarvoor beschikbaar).
 • De toiletten en algemene ruimtes zullen met regelmaat schoongemaakt worden.

Bij ziekteverschijnselen

 • Indien deelnemers zelf of hun huisgenoten griepverschijnselen hebben (keelpijn, niezen, hoesten, neusverkoudheid, moeilijk ademen en/of koorts) dienen ze thuis te blijven. Wij communiceren dit naar deelnemers wanneer ze willen reserveren voor een studio. (De symptomen en duur van de quarantaine die het RIVM aanhoudt zijn daarbij leidend).
 • Pas na 48 uur klachtenvrij te zijn, mogen gebruikers weer bij ons komen. Als wij een heel sterk vermoeden hebben dat iemand besmet is met het COVID-19 virus, zullen wij contact opnemen met de GGD.

Wij wensen jullie een prettig en gezond gebruik van onze studio’s!

 Team Cliffordstudio