Corona protocol per 28 september 2020

Algemeen:

Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het alleen toegestaan om met meer dan 4 personen in een studio te werken voor groepen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Ook vormen kinderen tot 13 jaar een uitzondering op deze regel van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen.

Met een maximum van 60 bezoekers in het pand, kunnen we iedereen in een veilige én productieve omgeving verwelkomen.

Om dit mogelijk te maken, moeten we ons gezamenlijk aan een aantal afspraken houden. Dit protocol beschrijft de maatregelen die we nemen om op een veilig mogelijke manier gebruik te maken van de Cliffordstudio.

Wij willen iedereen verzoeken in de algemene ruimtes zoals de gang, de gedeelde keuken en op de wc’s een mondkapje te dragen. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden.

De basis voor dit protocol zijn de verplichtingen vanuit de regering en het RIVM om de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19 virus) beheersbaar te houden. Mochten er nieuwe wijzigingen komen in het beleid, zullen wij onderstaande richtlijnen aanpassen naar de dan geldende situatie.

 

Huurders:

De Cliffordstudio heeft de volgende drie huurdersgroepen:

 1. Cultureel
 2. Zakelijk
 3. Sport

 

Voor het gebruik van alle huurdersgroepen gelden de volgende regels:

Per studio is er een gelimiteerd aantal gebruikers toegestaan:

 • Grote Studio 20 personen zittend op stoelen, max. 12 actief bewegend.
 • Huiskamer 10 personen zittend op stoelen, max. 6 actief bewegend.
 • Kleine Studio 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.
 • Productiestudio 12 personen zittend op stoelen, max. 8 actief bewegend.

 

In totaal mogen er maximaal 60 gebruikers in het pand zijn.

 

 

Afspraken:

 • Verhuur alleen mogelijk op afspraak. Dit is het makkelijkst mogelijk per e-mail via info@cliffordstudio.nl.
 • Er mogen niet meer dan het maximale toegestane aantal aanwezig zijn binnen de studio.
 • Er dient van te voren aangegeven te worden hoeveel gebruikers er komen zodat we zicht hebben op het maximale aantal gebruikers per studio.
 • Men moet er zeker van zijn dat er tijdens de activiteiten een afstand van anderhalve meter gewaarborgd kan zijn.
 • Ouders die hun kinderen weg brengen mogen mee naar binnen maar letten er op dat ze met personen van buiten hun huishouden de 1,5 meter afstand bewaren.
 • Mocht er een opvolgende les zijn in de Grote Studio, dan kleed de eerste groep zich om in de studio zelf en de tweede groep in de kleedkamer. De eerste groep verlaat de Grote Studio via de gangdeur en de tweede groep kan naar binnen via de kleedkamerdeur.
 • Luister naar de instructies van het personeel.
 • Mochten er gebruikers zijn die symptomen vertonen van het COVID-19 virus of gezinsleden hebben die symptomen vertonen, kunnen zij helaas geen gebruik maken van de studio. Dit dient van te voren goed gecommuniceerd te worden door degene die de studio huurt. (Zie ook ziekteverschijnselen.)
 • Bij gebruik van de algemene ruimtes dient men minimaal 1,5 meter afstand te bewaren en de eventuele andere gebruiker de ruimte te geven die diegene nodig heeft.

 

Hygiëne:

 • Gebruikers kunnen bij binnenkomst, vertrek en tussendoor gebruik maken van de aanwezige desinfecterende gel en reinigingsmiddelen voor deurklinken e.d.
 • Gebruikers hebben voldoende gelegenheid om frequent handen te wassen en papieren handdoeken te gebruiken.
 • Verzoek aan huurders om deurklinken, stoelen en tafels na gebruik schoon te maken (schoonmaakmiddelen zijn daarvoor beschikbaar).
 • De toiletten en algemene ruimtes zullen met regelmaat schoongemaakt worden.

 

Bij ziekteverschijnselen:

 • Indien deelnemers zelf of hun huisgenoten griepverschijnselen hebben (keelpijn, niezen, hoesten, neusverkoudheid, moeilijk ademen en/of koorts) dienen ze thuis te blijven. Wij communiceren dit naar deelnemers wanneer ze willen reserveren voor een studio.

(De symptomen en duur van de quarantaine die het RIVM aanhoudt zijn daarbij leidend).

 • Pas na 48 uur klachtenvrij te zijn, mogen gebruikers weer bij ons komen. Als wij een heel sterk vermoeden hebben dat iemand besmet is met het COVID-19 virus, zullen wij contact opnemen met de GGD.

 

De studio’s zijn ook zo mogelijk te huur als kantoor voor thuiswerkers die een rustige omgeving nodig hebben of voor vergaderingen (maximum van 4 personen). Wel dient men zich dan ook aan bovenstaande afspraken te houden.

 

 

Samenvatting algemene regels ter voorkoming van COVID-19:

 • Alleen toegang tot de Cliffordstudio op afspraak.
 • Schud geen handen.
 • Houd minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Nies of hoest in je elleboog.
 • Zit niet met je handen aan je gezicht.
 • Was regelmatig je handen (gebruik zeep en papieren doekjes).
 • Blijf thuis als jij of je huisgenoot griepverschijnselen heeft (en neem de quarantaineperiode in acht).
 • Wij verzoeken iedereen in de algemene ruimtes zoals de gang, de gedeelde keuken en op de wc’s een mondkapje te dragen. Dit is niet verplicht, maar wel gewenst.
 • Wij maken dagelijks gezamenlijk alles schoon, hierin dragen wij allen een steentje bij.

 

 

Wij wensen jullie een prettig en gezond gebruik van onze studio’s!

 

Team Cliffordstudio